Patrikhanenin İstanbul ve Anadolu’nun İşgalindeki İhanet Belgeleri 3

By | Pazartesi, Kasım 28, 2016 Yorum Gönder


Patrik Vekili Dorotheos’un Paris görüşmelerinden dönerken Yunanistan da Türkiye’den ayrılan Rumların kurdukları bir cemiyetin toplantısında yaptığı konuşma esnasında şunları söylemiştir;


 “Yunan milletinin sinesinden doğmuş olan Patrikhane her devirde Yunan haklarının savunuculuğunu yapmıştır. Bu hakları devamlı ve büyük savaşlarla savunmuştur. Anânelerine sadık kalarak müstebid Türklerin darbelerine maruz kalmıştır. Fakat bir gün emellerine ulaşacağı ümidi ile bunlara karşı koymaya devam etmiştir. Size müjdeliyorum ki, pek yakında büyük Yunanistan’ın kuruluşuna şahit olacağız”

 İstiklal Harbi Gazetesi, 6 Haziran 1919

0 yorum:

Yorum Gönderme