Yıldırım Bayezid'ın Vefatına Dair Bir Vesika

By | Salı, Kasım 29, 2016 Yorum Gönder
İki ordu 25 Temmuz 1402'de Ankara ovasında karşılaştı. Sultan Bayezit gururuna yenilerek büyük taktik hatalarına düştü. Emrindeki asker oldukça disiplinsizdi. Sultan'ın kendilerine karşı cimri bir tutum izlemesinden yakınmaktaydılar. Timur’un, Hindistan'dan getirdiği fillerle giriştiği saldırı karşısında Osmanlı kuvvetleri çözüldü ve geri çekilmeye başladı. Bayezit ile oğlu Musa, Timur'a esir düştüler. Mevzilerini elde tutmayı başarabilen tek birlik, Kralları Stephen kom utasındaki Sırplardı, Stephan, Bayezit'in en büyük oğlu Süleyman ile kardeşlerinden birini esir düşmekten kurtardı. Mustafa adındaki bir öteki, oğlu ise savaş alanında kayboldu!.. Kurtulan şehzadeler Boğaziçi’ndeki Anadoluhisarı'na doğru kaçarlarken, Timur, zafer içinde Batı Anadolu'ya ilerledi. Arasında OsmanlIların ilk başkenti Bursa da olmak üzere, şehirlerin üzerinden bir çığ gibi geçti. Timur nereye gittiyse Sultan Bayeziti'de bir kafes içinde birlikte götürdü. (Sonradan, bu kafesin altından yapılmış olduğu söylentileri yayılm ıştır.)

 Gerçekte ise Bayezit'e şerefine yaraşır bir biçimde davranıldı. 1403 Martı'nda, belki de kendi eliyle hayata gözlerini yumduğunda, oğlu Şehzade Musa serbest bırakıldı ve kendisine, babasının cenazesini Bursa’ya götürmesine izin verildi. Timur, Anadolu'da çok kalmadı. Aynı yılın sonlarına doğru başkenti Semerkant'a döndü ve Çin'in fetih planlarıyla uğraşırken 1405 de öldü. 

KONSTANTİNİYYE DÜŞTÜ STEVEN RUNCIMAN Milliyet Yayınları

0 yorum:

Yorum Gönderme