KÜRTLERİN KÖKENİ HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER 2 ..MED (IRAN) KÖKENİ

By | Çarşamba, Aralık 14, 2016 Yorum Gönder

MED (IRAN) KÖKENİ

2) İKİNCİ GÖRÜŞ: Kürtlerin MED(İran) asıllı oldukları hakkındadır. Bu görüş, esas görevi, SSCB de Doğu bilimleri uzmanı olan, aynı zamanda resmi görevi de, Kürtlerin Türklerle ilgisinin olmadığını kanıtlamak olduğu tahmin edilen, Vladimir MİNORSKY tarafından ortaya atılmıştır.Kürtler hakkında bir eseri de bulunan bu bilim adamı -tuhaftır- İslâm Ansiklopedisinin 1933 de üç Avrupa dilinde (Almanca-Fransızca-İngilizce) yayınlanan ilk baskısında Kürtler maddesini yazmakla 1927 de görevlendirilen ilim adamıdır. Ve bu görüş o Ansiklopedi ile tüm dünyaya ve İslâm alemine yayınlanmıştır. Ama yine tuhaftır, aynı MİNORSKY, bu olaydan on bir yıl sonra 1938 de Brüksel’de toplanan XX. Oryantalistler kongresinde sunduğu bilimsel tebliğinde (Kürtler İSKİT-MED asıllıdır) diyerek ilk görüşünden kısmen vazgeçmiştir. Tuhaftır, Minorsky 1933 de yanlış yazdığını 1938 itiraf etmiş ve kısmen düzeltmiştir. Ama 1940 lar dan sonra Türkçeye tercüme edilirken, 1933 yılında yapılan hatalı bilgiler aynen tekrar edilmiştir. Kısmen diyorum. Çünkü, sanırım ilk yanlış görüşünü kısmen savunma ihtiyacını da duyarak (Kürtlerin etnik yönden ziyade, dil benzerliği bakımından İran ile ilgili görülebileceği) anlamında, açıklanması ve savunulması kendisine bile çok zor geldiğini tahmin ettiğim bir yola sapmaktan kendisini alamamıştır. Yine SSCB, oryantalistlerinden Basil NİKİTİN de yukarıda adı geçen eserinde bu görüşe katılmıştı Konuşulan Kürtçeyi Fars diline benzetmekten başka hiç bir dayanağı olmayan bu kaçamak görüşü savunan başka ciddi bir kaynak görmedim. Konu üzerinde duran Türk bilim adamları, bu iddiaları, bilimsel yollarla çürütmüşlerdir Bugün geçerliği hiç olmayan bir görüştür
M.SADI KOÇAŞ

0 yorum:

Yorum Gönderme