KÜRTLERİN KÖKENİ HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER 3 ..ARAP KÖKENi ve HİNT .AVRUPA KÖKENİ

By | Pazartesi, Aralık 19, 2016 Yorum Gönder
ARAP KÖKENi

3) ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞ: Kürtlerin ARAP asıllı olduktan hakkında, bazı Arap gezgin ve yazarları tarafından ileri sürülen görüş de, sanırım 1597 yılında kendi tarihleri hakkında ŞEREFNAME isimli bir kitap yazan Bitlis Emir؛ Şerefhan bey tarafından çürütülmüştür. Bu görüş Arap asıllı Müslüman büyüklerine yakınlık özentisi ile benimsemek isteyen bazı Kürt aydınlar tarafından da tutulmuş, fakat bilimsel olarak tutar yeri olmadığından üzerinde durmaya dahi gerek görülmemiştir.

HİNT .AVRUPA KÖKENİ

4) DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞ: Kürtlerin Hin. - Avrupa kökenli yani ARî oldukları görüşüdür. Özellikle İran Şahları tarafından benimsenen ve Arı bir Kür. ırkının kendilerinden olacağı düşüncesiyle savunulan bu görüş hiçbir bilimsel yönü olmadığı için üzerinde durulmamıştır. Bugün Humeyni yönetimi bile bu görüşü benimsememiştir.
Ama, 1970 de Milliyet gazetesinde yayınlanan DIŞ TÜRKLER hakkındaki bir makalemiz üzerine, Ankara'daki Elçiliklerinden bir müsteşarı (Selâmı Şahaneleriyle) evime kadar gönderen, Iranın sabık ve merhum Şafii'nin temsilcisi, Şahın bir mesajını tebliğ etlikten sonra, makalede sözü edilen Türk soydaşlarımız hakkında da görüşmüştük.
- İyi ama ekselans, Türkiye'de Fars asıllı Kürtlerin durumlarına ne diyeceksiniz? Diyen müsteşara, hemen o günlerde elime geçen henüz inceleyemediğim, (biraz sonra inceleyeceğim) ELEGEŞ yazıtı hakkındaki görüşünü sormaktan kendimi alamamıştım.
- Duymadım böyle bir şey. Ama Kürtlerin Fars asıllı olduğunu dünya biliyor ve biz buna inanıyoruz. demekten başka bir şey söyleyememişti. Demek ki, bu konuda Iran da kendi çapında propaganda yapıyordu.
Evet, bilimsel destekten mahrum ve geçerli olmayan bir görüş olarak üzerinde hiç durulmaya bile değmez.
M.SADI KOÇAŞ

0 yorum:

Yorum Gönderme