E- Kitap 1.Dünya Savaşı Öncesi Ermeni Yardımsever Cemiyeti İsmi Altında Komite Faaliyeti Yürüten Ermeni Yardımsever Hayır Cemiyeti Nizamnamesi (Osmanlıca-Latin)

By | Cumartesi, Şubat 04, 2017 Yorum Gönder


Ermeni Cemiyyet-i Hâyriye-i Umûmiyesi) Nizamnamesidir..

Agob Matyosyan Matbaası]1326


Ermeni İnsancıl Yardımlaşma Derneği 1906 yılında Mısır'da Bogos Nubar Paşa tarafından kuruldu. Derneğin amacı, Yönetmeliklerinin birinci maddesinde Ermenilerin maddi ve manevi gelişimini sağlamak olarak gösterilmiştir.Topluluğun gerçek amacı ile gerçekleştirilen örtülü ve açık faaliyetler, Osmanlı İmparatorluğunda isyanlar ve isyanlar düzenlemek, Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak veya en azından İslam Cumhuriyeti'nin gözetim, denetim, yardım ve teşviki altında özerklik kazanmaktı.

Kaynak ;Ermeni Arastirmalari. 2016, Sayı 53, sayfa 141-173. Taner Aslan
4 ncü Ordu Komutanlığına
30 Nisan 1915
26 Nisan 1915 tarih ve 3519 numaralı şifreye cevaptır:
Ermeni Yardımsever Cemiyeti isminin, ifade ettiği anlamı gibi bir işlevi yoktur. Bu isim altında, Mısır’dan ve diğer memleketlerden birçok komitecinin Adana, Halep ve Suriye civarına giderek silâh alımına ve siyasî örgütlenmeye çalışmış oldukları anlaşılmıştır. Bu Cemiyet de diğerleri gibi siyasîdir. Başkan ve üyeleri de bu isim altında çalışan komitecilerden oluşan kimselerdir.
Kaynak ;ermenisorunu.gen.tr

0 yorum:

Yorum Gönderme