E-Kitap UYGUR TÜRKLERİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ -SAADETTİN GÖMEÇ -ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YAYINI 1997

By | Perşembe, Mart 16, 2017 Yorum Gönder

 UygurAdı Uygur etnik adı, Bilge Kagan yazıtında ilk defa 716 yılındaki olaylar sı­rasında, Uygur İlteberinin ismi vasıtasıyla zikredilmiştir: Bu sırada Uygurlar, Kök Türk hakimiyetini tanımak istemeyerek Kök Türk ülkesinin doğusuna, muhtemelen de Çin sınırlarına doğru kaçmış olsalar gerek.

Uygur adının ınanası ve etiınolojisi hakkında çeşitli görüşler mevcuttur. Uygur'un ınanasının "şahin gibi hızla hücuın eden, orman halkı", "çukur," ve Nemeth'e göre de, "takip etınek" ten türemiş olduğu; Ebulgazi "uymak, yapışınak" fiillerine dayandığı; Kaşgarlı'da ise, "kendi kendine yeter" ınanasında kullanıldığı çeşitli rivayetlerle anlatılmaktadır.Genellikle Uygur'un Uy+gur şeklinde geliştiği, "akraba, ınütteffik" ve On Uygur adının da "On Müttefik" ten türemiş olduğu yolunda açıklaınalarda bulunulmuştur.

Çin kaynakları, Uygurların Kök Türkler gibi Bunların neslinden olduğu yolundaki haberlerde heınfikirdirler...
Buradan İndiriniz...

0 yorum:

Yorum Gönder