Talat Paşa'nın Anılarına Göre ''BRESLAU VE GOEBEN OLAYININ İÇYÜZÜ''

By | Salı, Nisan 24, 2018 Yorum Gönder

Sadrazam ve bazı nazırlar "Goeben" ve "Breslau"un. tarafsızlık kuralları uyarınca ya kırk sekiz saat içinde Çanakkale Boğazı'ndan çıkmaları ya da silah ve toplarını teslim etmeleri gerektiğine inanıyorlardı.
Toplanmış bulunduğumuz odaya yeniden gelen Said Halim Paşa, Wangenheim'ın bu teklife son derece öfkelendiğini ve müttefik sıfatıyla böyle bir davranışa hakkımız olmadığı kanısında bulunduğunu söylediğini bildirdi. Bunu yine uzun görüşmeler izledi ve sonuçta Wangenheim'a karşı kullanılacak dil ve Türkiye'yi hemen savaşa sokmamak için başvurulması gereken araç ve çözüm yolları hakkında bir karara varıldı. Sadrazam bu haberi bizzat bildirmek istemedi. Halil Bey ve ben elçinin bulunduğu salona giderek kendisine tereve yüzünü ter kaplamıştı. O anda Halil Bey'in aklına gemileri satın almak geldi ve Wangenheim'a bunu önerdi. Bazı tereddütlerden sonra Wangenheim bu öneriyi kabul etti. Gemilerin satışı yalnızca bir gösteriş değil, gerçekti. Bundan sonra elçilerle Bulgaristan'ın nasıl kazanılması gerekeceği üzerinde görüşmeler yapıldı ve elçiler de bizim görü­ şümüze katıldılar. Nazırlar heyeti, R 1dislavov ile görüşmek üzere Halil Bey'le beni Bulgaristan'a göndermeye karar verdi. Dış görüntüyü korumuş olmak için Yunanistan'a, Adalar sorununu görüşmek üzere Bükreş'te görüşmelere başlanması önerilecekti. Yunanistan bu öneriyi kabul ederek Zaimis ve Politis'i Bükreş'e gönderdi. Sofya'ya varışımızda Radislavov'u Türkiye ile ittifaka eğilimli bulduk. Genadiev'in aracılığıyla elçilikte görüşmelere başlandı ve böylelikle herhangi bir saldırı karşısında birlikte savunmaya geçilmesini sağlamak üzere kaleme alınan antlaş­ ma metni, padişah tarafından onaylanma hakkı saklı kalmak şartıyla, tarafımızdan imza edildi. Bulgaristan'ın savaşa katılmak istediği böylelikle kesinleşmişti. Radislavov yalnızca vakit kazanmak ve Rusya yanlılarına karşı kamuoyunu kendi yanına çekmek istiyordu.Talat Paşa'nın Anıları Alpay Kabacalı TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

0 yorum:

Yorum Gönderme