KÜRTLERİN KÖKENİ HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER 1-KARDU - KARDUK KÖKENiİ

By | Pazartesi, Aralık 12, 2016 Yorum Gönder
KARDU - KARDUK KÖKENİ

1) BİRİNCİ GÖRÜŞ: Kürtlerin, I.Ö.V.yy. başında, şimdi yoğun bulundukları bölgede yaşadıkları bilinen KARDU ve KARDUK'ların soyundan olduklarını ilk ileri süren eser, Tarihi YUNAN devletinin Komutanlarından KSENOFON'un (XENOFON) ANABASİS (ONBİNLERİN RİC'ATİ ) isimli, ünlü eseridir. Bu konu SSCB, oryantalistlerinden Basil NİKİTİN'in Kûrtler isimli eserinde de yer almıştır. Bu görüş, bir, Ksenoton'un bu bölgede savaştığı toplumun adının KARDUK olduğunu yazması; bir de, arkeolojik araştırmalar sonunda, bir ASUR LU taş yazıtı üzerinde KARDUKHOl kelimesinin saptanması sonunda bilim adamlarının uzun araştırmalarına neden olmuştur. Yanı, sadece bir yakıştırmadan ibarettir. Hiç bir tatmin edici, bilimsel yönü bulunmadığı anlaşılmış ve terkedilmiş bir görüştür. Bu konuda en fazla araştırma yapan Türk bilim adamlarının yanı sıra, ünlü Oryantalistler (M. Hart- mann, Th Noldek ve Veissbach) da bu görüşü çürütmüşlerdir.
M.SADI KOÇAŞ

0 yorum:

Yorum Gönderme